Frågor och svar om lägenheter

Andrahandsuthyrning

Hyreslagen medger i vissa fall rätt till andrahandsuthyrning. Det gäller i huvudsak vid tidsbegränsat arbete eller studier på annan ort eller provboende med ny partner. Hyresvärdens godkännande krävs.

Balkonglådor

Blommor är alltid trevligt, men av säkerhetsskäl krävs att blomlådor och liknande hängs på balkongräckets insida.

Biltvätt

Det är av miljöskäl ej tillåtet att tvätta bilen på förhyrd garageplats eller på fastigheten tillhörande tomtmark.

Brandvarnare

Alla bostäder skall vara utrustade med brandvarnare. Kontrollera funktionen då och då. Saknar lägenheten brandvarnare, gör en felanmälan.

Cykel/barnvagnsrum

De flesta av våra hus har rum för cykel/barnvagnsförvaring. För allas säkerhet flyttas cyklar som placerats i entréer och trapphus omgående.

Entréer / trapphus

Det är inte tillåtet att placera lösa och brännbara föremål såsom dörrmattor, krukor, barnvagnar, rullatorer m.m. i trapphusen och entréerna på grund av brandsäkerheten men även för städningen.

Extranycklar

Extranycklar till lägenheten beställs genom vårt fastighetskontor.

Fel i bostaden

Felanmälan sker direkt till Samhall som också åtgärdar fel.

Fågelmatning balkong

Det är ej tillåtet att mata fåglar på/från balkongen. Det kan störa grannar och dra till sig ohyra.

Grilla på balkong/gård

På balkongen/gården är endast gasolgrill eller elektrisk grill tillåtet. Observera att det finns bestämmelser om största tillåtna volym av t.ex. gasol som får förvaras på balkongen. Här gäller även normal hänsyn till grannar. Fråga gärna efter närmast berörd grannes godkännande. Grilla med omsorg och undvik olja så ryker det mindre.

Husdjur

Hund, katt och burfåglar är okej att ha. Ej godkända husdjur är ormar, reptiler. Observera att husdjur kan förorsaka skador i bostaden som hyresgästen är ansvarig för. Rastning på gården är ej tillåtet samt tillse även att hund och katt hålles i band utanför bostaden.

Inglasning balkong

Balkonginglasning medges ej.

Markiser

Markiser får sättas upp men förutsätter hyresvärdens godkännande samt att färgen överensstämmer med den för byggnaden gällande färgen.

Moped/motorcykel

Bensindrivna fordon får ej ställas i cykelrum. Undantag om det är beläget i varmgarage.

Parabolantenn

Det finns inget behov för att montera upp parabolantenn då fastigheten är ansluten till kabeltv-nätet alternativt har centralantenn eller bredbandsanslutning.

Parkeringsplats

Vi prioriterar egna hyresgäster för de parkeringsplatser som finns. Anmäl intresse till vårt fastighetskontor.

Reparation / Tapetsering

Tapetsering eller reparation i bostaden kan ske förutsatt att det sker fackmannamässigt och efter hyresvärdens godkännande.

Snöskottning balkong

Snö och is bör av säkerhetsskäl ej kastas ner från balkonger. Skall detta göras krävs att någon bevakar på marken så att risk ej föreligger för förbipasserande. Är det ej alltför stora snömängder kan snön ligga kvar så smälter den med tiden.

Snöskottning vid entréerna

Sopning och halkbekämpning ingår i upphandlad skötsel av Samhall. Gör felanmälan vid brist.

Trappstädning

Om städningen i trapphuset fungerar dåligt, gör en felanmälan via vårt formulär.

Återvinning

De flesta av våra soprum har kärl för sopsortering.