Stadsvapnet

Wallsténhus är delägare i fastigheten tillsammans med Piteå Näringsfastigheter, PNF.

Intresseanmälningar och frågor kring fastigheten i övrigt görs hos PNF, www.pnf.se

Fotograf: Marcus Hortlund