Bästa hyresgäst, Med anledning av den påverkan som coronaviruset (COVID-19) har på hela samhället vill vi ge en kort uppdatering hur Wallsténhus arbetar med denna situation. Vi följer naturligtvis utvecklingen och de råd samt regler som folkhälsomyndigheten m.fl. instanser går ut med i syfte att i möjligaste mån begränsa spridningen. Rekommendationen från myndighetshåll till alla svenskar är att man ska stanna hemma om man känner sig sjuk och att man ska vara noga med handhygienen, något vi även implementerat på vår arbetsplats. Med syfte att minimera spridning inför vi tills vidare nya rutiner. Vi ber om förståelse för detta. • Kontoret håller stängt för fysiska besök som ej är bokade. Kontakta oss istället via mail info@wallstens.se eller telefon 0911-21 19 00. • Felanmälningar sker som vanligt i första hand via vår hemsida. Akuta fall som kräver besök av fastighetsskötare åtgärdas snarast möjligt. En akut skada kan t.ex. vara vattenläcka, trasiga elledningar, kyl/frys som inte fungerar. Andra fall som kräver besök av fastighetsskötare kommer att noteras för åtgärd senare. Om du befinner dig i lägenheten i karantän och får en akut skada kommer naturligtvis fastighetsskötare för att åtgärda den. Vi vill dock att du meddelar situationen så vi kan vidta nödvändiga åtgärder som innebär att besöket genomförs med försiktighet med gott avstånd till dig som hyresgäst samt extra god handhygien efter besöket. Vår förhoppning med de nya rutinerna är att bidra till minskad risk för smitta samt skapa trygghet för våra hyresgäster. Vid ytterligare frågor får ni gärna kontakta oss.