Vi köper 100% förnybar el!

14 Feb 2019
08:26

Vi köper 100% förnybar el!

Vi vill vara med och bidra till en långsiktigt hållbar miljö, därför köper vi 100% förnybar el till våra fastigheter.

Intyg_100_Wallstenhus