Wallsténhus kontor har semesterstängt veckorna 27 – 31. Vi är åter på plats måndagen den 3 augusti. Våra fastighetsskötare tjänstgör som vanligt även under semesterperioden. Felanmälningar görs också som vanligt i formuläret på vår hemsida www.wallstenhus.se

Med start den 1 juli 2020 byter vi leverantör av fastighetsjour från Securitas till Riksbyggen. Fastighetsjouren ska kontaktas om det skulle inträffa ett akut fel som kräver omedelbar åtgärd utanför våra fastighetsskötares ordinarie arbetstider (mån-fre kl. 7-16). Riksbyggens fastighetsjour kontaktas på telefon på 0771-860 860.
Kontaktuppgifter till den nya fastighetsjouren kommer också att anslås i entréer och trapphus samt läggas ut på vår hemsida.

Vi vill slutligen inför sommaren påminna om att det viktigt att visa hänsyn mot sina grannar och att tänka på att inte orsaka ljud som kan upplevas störande, särskilt kvällar och nätter. I de fall du upplever problem av granne som stör och inte lyckats komma tillrätta med problemet på annat sätt finns möjligheten att kontakta Securitas störningsjour på 0911-196 96. Mer information om i vilka lägen störningsjouren kan kontaktas och även annan information hittar du på vår
hemsida.

Vi önskar er en fin sommar!
AB Wallsténhus