Från och med den 1 januari 2020 anlitas Riksbyggen för fastighetsskötsel på orterna Luleå, Kalix och Haparanda.

Med anledning av ovanstående ska felanmälningar från och med den 1 januari 2020 göras till Riksbyggen på telefon 0771- 860 860.
Riksbyggen kommer också att sköta om fastighetsjouren (akuta ärenden utanför kontorstid som kräver omedelbar åtgärd).
Anmälningar till jouren görs på samma telefonnummer som ovan.