Frågor & svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Andrahandsuthyrning

Hyreslagen medger i vissa fall rätt till andrahandsuthyrning. Det gäller i huvudsak vid tidsbegränsat arbete eller studier på annan ort eller provboende med ny partner. Hyresvärdens godkännande krävs.

Biltvätt

Det är av miljöskäl ej tillåtet att tvätta bilen på förhyrd garageplats eller på fastigheten tillhörande tomtmark.

Balkonglådor

Blommor är alltid trevligt, men av säkerhetsskäl krävs att blomlådor och liknande hängs på balkongräckets insida.

Balkongmatta
Endast särskild balkongtrall och balkongmatta, som låter underlaget andas och torka upp, är tillåten. Orsaken är att balkongernas golvkonstruktion i stål och betong far mycket illa och rostar/vittrar sönder om en matta håller kvar fukten.
Brandfilt

Saknar din lägenhet en brandfilt, kontakta oss: info@wallstens.se .

Brandvarnare

Alla lägenheter ska vara utrustade med brandvarnare. Kontrollera funktionen då och då. Saknar lägenheten brandvarnare, gör en felanmälan. Här kan du läsa mer om brandskydd för boende och hur du skyddar dig mot brand.

Bredband / Internet

Bredband2 är vår bredbandsleverantör och PiteEnergi är driftansvarig.

Om du bor hos oss och får problem med ditt bredband, ring Bredband2, tel: 0770-811 000. Säg till operatören som svarar att det gäller ”gruppanslutning via PiteEnergi” så blir ärendet lättare för dem att hantera.

Broschyrer

Här finner du tre olika informationsbroschyrer som du kan ha nytta av:

1: välkommen som hyresgäst

2: tips och råd för tvättstuga

3: tips inför flytten

Cykel / barnvagnsrum

De flesta av våra hus har rum för cykel / barnvagnsförvaring. För allas säkerhet flyttas cyklar som placerats i entréer och trapphus omgående.

Eldning i eldstad

Har du en eldstad i din lägenhet? Klicka då upp detta dokument för mer information: eldning.

Elinstallationer

Du får själv byta lampor, lysrör samt ansluta och byta ljusarmaturer i torra utrymmen. Vid övriga elinstallationer måste behörig elektriker anlitas samt godkännas av hyresvärd. Hemförsäkringen gäller ej om orsaken är felaktig installation. Balkongbelysning och övrig elutrustning som används utomhus måste vara godkänd för detta.

Extranycklar

Extranycklar till lägenheten beställs genom vårt fastighetskontor: info@wallstens.se .

Fel i lägenheten

Felanmälan sker direkt till Samhall som också åtgärdar fel.

Flytta in

Ska du flytta in i en av våra lägenheter? Här finner du värdefulla tips och annan information: välkommen som hyresgäst

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).
Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.
Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Flytta ut

Ska du flytta ut ur en av våra lägenheter? Här finner du värdefulla tips och annan information: tips inför flytten.

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flytta ) så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till samtliga myndigheter och även till många företag. Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).
Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta ditt lägenhetsnummer i ditt kontrakt eller på ditt postfack eller ytterdörr.
Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren eller på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Fågelmatning balkong

Det är ej tillåtet att mata fåglar på/från balkongen. Det kan störa grannar och dra till sig ohyra.

Grilla på balkong/gård

På balkongen/gården är endast gasolgrill eller elektrisk grill tillåtet. Observera att det finns bestämmelser om största tillåtna volym av t.ex. gasol som får förvaras på balkongen. Här gäller även normal hänsyn till grannar. Fråga gärna efter närmast berörd grannes godkännande. Grilla med omsorg och undvik olja så ryker det mindre.

Hemförsäkring

Som hyresgäst är du skyldig att inneha hemförsäkring från den dag du flyttar in till och med den dag du flyttar ut.

Hänsyn

För att alla som bor i fastigheten ska trivas måste man ta hänsyn till varandra. På sidorna 9-10 i broschyren ”Välkommen som hyresgäst” finner du information om detta. Klicka här: välkommen som hyresgäst.

Huskurage

Vid oro för våld ber vi dig av omtanke att:

1. Knacka på hos grannen.
2. Vid behov – hämta hjälp av andra!
Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat
sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och
gör en orosanmälan.

DET KAN VARA LIVSAVGÖRANDE ATT KNACKA PÅ!
Vill du inte stå kvar själv, hämta hjälp och ring polisen. Att knacka på
kan räcka för att stoppa pågående våld. Du kan rädda liv!

Husdjur

Hund, katt och burfåglar är okej att ha. Ej godkända husdjur är ormar, reptiler. Observera att husdjur kan förorsaka skador i bostaden som hyresgästen är ansvarig för. Rastning på gården är ej tillåtet samt tillse även att hund och katt hålles i band utanför lägenheten.

Hyresbetalning

Hyran ska betalas senast sista vardagen före varje månadsskifte. Vi ser helst anslutning till autogiro. Önskar ni betala med autogiro, klicka här: autogiroanmälan.

Inglasning balkong

Balkonginglasning medges ej.

Intresseanmälan

Intresseanmälan för lägenhet görs här. Vi kontaktar er om/när vi har något att erbjuda.

Intresseanmälan för lokaler görs här. Vi kontaktar er om/när vi har något att erbjuda.

Markiser

Markiser får sättas upp men förutsätter hyresvärdens godkännande samt att färgen överensstämmer med den för byggnaden gällande färgen.

Moped/motorcykel

Bensindrivna fordon får ej ställas i cykelrum. Undantag om det är beläget i varmgarage.

Nycklar

Extranycklar beställs genom vårt kontor. Om du blir utelåst kontakta Samhall för upplåsning, tel: 070-508 36 12. Sker utelåsning under icke kontorstid kontaktas Securitas, tel: 0911-196 96. Observera att  jouravgift tillkommer.

Ohyra

Om du ser minsta antydning till att ohyra kan finnas i lägenheten måste du omgående anmäla detta till oss genom en felanmälan eller kontakta Anticimex direkt, tel: 0911-27 89 10.

Parabolantenn

Det finns inget behov för att montera upp parabolantenn då fastigheten är ansluten till kabeltv-nätet alternativt har centralantenn eller bredbandsanslutning.

Parkeringsplats

Om ni har behov av parkeringsplats, maila till oss: info@wallstens.se . Vi prioriterar i första hand egna hyresgäster.

Wallsténhus hyr även ett antal parkeringar vid PT-huset på Hamnplan av PiteBo. Ni som har er förhyrda p-plats där och ev. problem uppstår bör kontakt tas direkt med dem. Nedan ser du vilka bovärdar hos PiteBo som ansvarar för detta område, deras telefontider och telefonnummer.

Jonas Gran 0911-22 66 58 (Mån-fre 07.30-11.00)

Mikael Henriksson 0911-22 66 55 (Mån-fre 07.30-11.00)

Magnus Jansson 0911-22 66 57 (Mån-fre 07.30-11.00)

Gunnar Marklund 0911-22 66 56 (Mån-fre 07.30-11.00) 

Reparation / Tapetsering

Tapetsering eller reparation i bostaden är tillåtet förutsatt att det sker fackmannamässigt och efter hyresvärdens godkännande.

Skötsel av din lägenhet

Klicka här för att ta del av värdefulla tips och annan information: välkommen som hyresgäst.

Snöskottning balkong

Vi skottar inte balkonger. Ansvaret för att hålla din balkong snöfri ligger på dig som hyresgäst. Hyresgästen ansvarar för att inga skador uppkommer när balkongen skottas och särskild försiktighet ska iakttas om balkongen finns ovanför ytor där människor kan vistas eller om egendom riskerar skadas. Det kan kräva att du behöver ha någon som bevakar området nedanför balkongen. I vissa situationer och om det inte rör sig om större snömängder kan det vara säkrare att låta snön ligga kvar.

Snöskottning vid entréerna

Sopning och halkbekämpning ingår i upphandlad skötsel av Samhall. Gör felanmälan vid brist.

Störningsjour

Att enstaka gånger höra barn som leker eller en granne som har fest får man räkna med när man bor i flerfamiljshus. Det som däremot kan upplevas som störande är hög musik på kvällar och nätter, bråk och skrik eller andra ihållande ljud i lägenheter och trapphus. Om du upplever störning anmäls detta till Securitas, tel: 0911-196 96. Den som orsakat störningen debiteras utryckningen. Vid onödig utryckning debiteras den som anmält störningen.

Tillträde

Tillträde gäller enligt överenskommelse. Görs ingen särskild överenskommelse gäller från kl. 12:00 den dag hyresavtalet börjar gälla. Är det lördag, söndag eller helgdag är det inflyttning kl. 12:00 första vardagen därefter.

Trapphus

Det är förbjudet att förvara saker i trapphus enligt lagen om skydd mot olyckor. Cyklar, rollatorer, barnvagnar m.m. kan försvåra eller förhindra en utrymning om det börjar brinna. Dessutom kan de vara i vägen för ambulanspersonal. Ev. dörrmatta ska förvaras innanför lägenhetsdörren då de annars förhindrar städning.

Trappstädning

Om städningen i trapphuset fungerar dåligt, gör en felanmälan via vårt formulär.

TV

TV-utbudet distribueras av Telenor. De nås på tel: 020-222 222.

Tvättstuga

För allas trevnad ber vi er lämna tvättstugan i det skick ni själva vill finna den. Använd gärna de städredskap som finns i tvättstugan. Det är ej tillåtet att tvätta djurbäddar/filtar eller liknande med djurhår på sig. Håret fastnar lätt i tvättmaskinen och förs vidare till nästa hyresgästs tvätt. För fler tips och råd för tvättstugan, klicka här: tips och råd för tvättstuga.

Uppsägning

Uppsägningstiden för lägenheter är 3 månader. Uppsägning ska ske skriftligen och vara oss tillhanda senast den sista dagen i månaden för att vara giltig. Du är under uppsägningstiden skyldig att visa din lägenhet för nästa tilltänkta hyresgäst.

Återvinning

Alla våra soprum har kärl för sopsortering. Avfall måste slängas i rätt kärl. Pireva lämnar kvar kärl som innehåller fel avfall vilket medför stora kostnader.