Intresseanmälan lägenheter

Lägenhetsuppgifter

Fastighet:

Söker storlek på lägenhet: *
1:a    2:a    3:a    4:a    5:a eller större

Intresserad av ny bostad: *
Omgående   Inom 6 månader   Annan tid

Önskar ni garageplats/motorvärmare: *
Ja   Nej

Övriga önskemål:

Personuppgifter

Namn: *

Personnummer (xxxxxx-xxxx): *

Adress: *

Postnr: *

Ort: *

Telefon: *

E-post: *

Yrke:

Arbetsgivarens namn:

Tillfälligt anställd sedan:

Fast anställd sedan:

Arbetsgivaren får kontaktas:
Ja   Nej

Nuvarande hyresvärd:

Hyresvärden får kontaktas:
Ja   Nej

Maka/makes sambos namn:

Personnummer (xxxxxx-xxxx):

Arbetsgivarens namn:

Antal barn:

Barnens ålder:

Finns rökare i familjen:
Ja antal   Nej

Husdjur:

Referenser vi kan kontakta:

Anmälan är ej bindande och ej heller garanti för erhållande av bostad. Vi meddelar Er om och när vi har något att erbjuda. I den mån Er ansökan ej längre är aktuell, vänligen meddela oss på tfn. 0911-21 19 00.
Ovanstående uppgifter är riktiga och får användas för personupplysningar.

Genom att använda detta formulär godkänner du att vi behandlar dina uppgifter enligt integritetspolicyn