Sponsring

Ansök om sponsring genom att fylla i formuläret nedan.

  Allmänna uppgifter

  Företag *

  [select* Företag include_blank "Wallsténhus" "Wallstens AB" "Wallstenföretagen"]

  Namn på sökande *

  Ange klubb/förening/organisation *

  E-post *

  Telefon

  Mobil *

  Hemsida

  Uppgifter om evenemanget/aktiviteten

  Beskriv kort vilken typ av evenemang/aktivitet det gäller *

  Datum/Period *

  Plats *

  Antal deltagare och deras ålder *

  Uppskatta antal besökare/publik *

  Andra tillfrågade sponsorer *

  Önskad sponsring

  Beskriv vilken typ av sponsring du/ni önskar. Det kan vara produkter, pengar, profilsaker, aktivt deltagande m.m. Försök beskriva hur sponsringen ska användas samt mängd, typ och eventuellt belopp *

  Motivering

  Beskriv kort vilka ni är och vad ni gör *

  Motivera varför ni tycker att vi skulle vara en bra sponsor för er *

  Exponering - förslag på var och på vilket sätt varumärket kan exponeras *

  Finns det möjlighet till relationsbyggande aktiviteter som t.ex. biljetter, företagsaktiviteter, VIP? Om ja, ange här vilka *

  Genom att använda detta formulär godkänner du att vi behandlar dina uppgifter enligt integritetspolicyn