Sponsring

Ansök om sponsring genom att fylla i formuläret nedan.

Allmänna uppgifter

Företag *

Namn på sökande *

Ange klubb/förening/organisation *

E-post *

Telefon

Mobil *

Hemsida
Uppgifter om evenemanget/aktiviteten

Beskriv kort vilken typ av evenemang/aktivitet det gäller *

Datum/Period *

Plats *

Antal deltagare och deras ålder *

Uppskatta antal besökare/publik *

Andra tillfrågade sponsorer *
Önskad sponsring

Beskriv vilken typ av sponsring du/ni önskar. Det kan vara produkter, pengar, profilsaker, aktivt deltagande m.m. Försök beskriva hur sponsringen ska användas samt mängd, typ och eventuellt belopp *
Motivering

Beskriv kort vilka ni är och vad ni gör *

Motivera varför ni tycker att vi skulle vara en bra sponsor för er *

Exponering - förslag på var och på vilket sätt varumärket kan exponeras *

Finns det möjlighet till relationsbyggande aktiviteter som t.ex. biljetter, företagsaktiviteter, VIP? Om ja, ange här vilka *

Genom att använda detta formulär godkänner du att vi behandlar dina uppgifter enligt integritetspolicyn