Om oss

Vi erbjuder lägenheter och lokaler i Piteå samt lokaler i Luleå, Kalix och Haparanda.

Wallsténföretagen AB är moderbolag i koncernen där bl.a. dotterbolagen AB Wallsténhus och Wallsténs i Piteå AB ingår. Den huvudsakliga verksamheten utgörs av fastighetsförvaltning. Gallerian Piteå ägs och förvaltas av Wallsténs i Piteå AB och övrigt fastighetsbestånd ägs och förvaltas av AB Wallsténhus. Den totala förvaltade ytan uppgår till över 40.000 kvm. De flesta av våra lokaler och alla våra lägenheter finns i centrala delarna av Piteå. Vi äger också fastigheter i Luleå, Kalix och Haparanda. Fastigheterna på de orterna inrymmer lokaler.

Verksamheten, som startade 1911, leds nu av fjärde generationen Wallstén. Våra satsningar genom åren har huvudsakligen skett i hemstaden Piteå. Alltsedan starten i början av förra seklet har handel varit en av grundstenarna. Under 1990-talet initierade vi Piteås externhandelsområde BackCity. År 2007 öppnade vi, efter en investering om ca 120 mkr, den helt nybyggda Gallerian Piteå med ett 20-tal butiker varav de flesta var nyetableringar. Under senare år har vi byggt lägenheter och förvärvat fler fastigheter i Piteå. Vi är delägare i fastigheten Stadsvapnet där bl.a. The Bishop´s Arms och Åhléns har etablerat sig liksom flera företag
inom de digitala branscherna.

Att bidra till en positiv utveckling av hemstaden och att skapa attraktiva miljöer och mötesplatser är en viktig del av vår företagskultur.

 

Organisation

Andreas Wallstén, VD Wallsténföretagen samt AB Wallsténhus
Charlotta Hedman Wallstén, VD Wallsténs i Piteå AB
Thomas Wallstén, Styrelseordförande