Wallsténhus satsar på konst i våra fastigheter. Norrbottenskonstnärerna Anja och Tomas Örn, som ligger bakom ljuskonstverket ”Girih” på Handelsbankshuset i Piteå, fick nyligen stor uppmärksamhet när Moderna Muséet köpte några av deras verk till sina samlingar.

Som exempel på annan intressant konst kan nämnas att en stor version av en av Lars Englunds välkända ”Borderlines” hänger i atriumgården i Gallerian.

Vi fortsätter satsa på intressant konst i såväl nyproduktion som befintliga fastigheter och hoppas därmed kunna ge hyresgäster och Piteåbor konstupplevelser i världsklass!