2017 presenterade Wallsténhus sitt slutliga förslag för kommunen gällande en utveckling av kvarteret Löjan (det gamla p-däcket), se bild samt pdf-fil. Förslaget har föregåtts av diskussioner mellan Wallsténhus och Piteå kommun om vad för slags verksamhet och byggnad som kan fylla det ”hål” i stadsbilden som det gamla p-däcket utgör och bidra till Piteås fortsatta positiva utveckling. Ny bebyggelse ska på ett naturligt sätt ansluta till Stadsberget och fylla det av kommunen planerade ”aktivitetstorget” nedanför Stadsbergets gradänger med innehåll. Wallsténhus förslag, ritat av MAF arkitektkontor, bygger på att biblioteket – i samband med omvandlingen av Norrmalsområdet och kvarteret Rönnen som kommunen igångsatt – flyttas till en nybyggd biblioteksbyggnad som kombineras med bostäder i de övre planen. Wallsténhus hoppas nu på besked från kommunen om förutsättningarna för att kunna förverkliga planerna.

Bildmaterial får publiceras förutsatt att ”MAF arkitekter” anges under bilderna.

PDF: Löjan Slutförslag maj 2017