Med start den 1 juli 2020 byter vi leverantör av fastighetsjour (från Securitas till Riksbyggen). Fastighetsjouren ska kontaktas om det skulle inträffa ett akut fel som kräver omedelbar åtgärd utanför våra fastighetsskötares ordinarie arbetstider (mån-fre kl. 7-16). Riksbyggens fastighetsjour kontaktas på telefon på 0771-860 860.
Kontaktuppgifter till den nya fastighetsjouren kommer också att anslås i entréer och trapphus.