Wallsténhus fortsätter med att erbjuda lånesparkar till Piteborna.
Satsningen sker i samarbete med Tyréns AB och Piteå kommun. Denna vinters nyhet är Piteå kommun har ordnat sparkar till personer med rörelsenedsättning.
Det finns två stycken på sparkeringen Norrstrand, en med och en utan armstöd.