I julas delade Wallsténhus ut brandfiltar till samtliga lägenhets- och lokalhyresgäster.

Brandfilten bör förvaras där du lätt kommer åt den och helst i eller i närheten av köket eftersom det är där flest bränder uppstår.
Med brandfilten kan du snabbt och effektivt kväva bränder på stekhällar, i kläder, sängar och andra vågräta ytor.