1 juli förvärvade Wallsténhus Stadsvapnet 8. Fastigheten inrymmer Kajman, Cut & Slice, Soft Stop samt en lägenhet.