Wallsténhus fortsätter även denna vinter fjolårets succé med att erbjuda lånesparkar till Piteborna.
Satsningen sker i samarbete med Tyréns AB och Piteå kommun. Denna vinters nyheter är att antalet sparkar utökas, en ny ”sparkering” kommer att finnas vid Strömbacka strand och en tävling kommer anordnas på Pitesparkens facebooksida.
Intiativtagare till satsningen är Thomas Wallstén, för övrigt tillskapare av bl.a.Piteå Sparkmuseum. Efter kontakt med Tyréns ab och Piteå kommun bildades en arbetsgrupp.
Wallsténhus och Tyréns har köpt in sparkarna och Piteå kommun har köpt in barnsparkar och ansvarar för isvägarna samt tillsyn av sparkarna.
Satsningen blev en stor succé. Tidvis har alla sparkar varit upptagna, vilket således åtgärdas denna vinter, samt att dessutom ytterligare en ”sparkering” tillskapas.